• AARSAA

    OromoShop

  • $ 25.00

  • Description

    Garraamumaa fi haxxuman kan kesaan hin uffanne daaraadha. Daaraa keesa aaraa malee giimiin barbadaa ibiddaa bulu, bilcheesaa dheedhii aaraa AARSAA ta'aa.

Share this product