• MAAL KOLFA DHALOONNII?

  OromoShop

 • $ 15.00

 • Description

  Waliif yaaduun ulfaannaan

  Ofittummaan onnata

  Muraasni lafa dhiinnaan

  Kumaa fi kitilli ollata

  Balballi banaatti hafnaan

  Diinqa guutte saroonni

  Dachee quraanqurxatte

  Maal haa kolfu dhaloonni?"... Kitaabicha keessaa kan fudhatame

Share this product